VšĮ Pasaulio lietuvių praktikos ir studijų užsienyje centras
Work and Travel! Darbo praktikos, studijos JAV ir kitose šalyse
"Work and Travel USA" programa

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Kada vėliausiai galima registruotis programai?
Rekomenduojame įmanomai anksčiau registruotis
„Work and Travel USA“ (WT) programai mūsų Centre, įmanomai anksčiau gauti darbo pasiūlymą, įmanomai anksčiau pateikti visą paraiškos komplektą ir sumokėti reikiamus programai mokesčius, kad įmanomai anksčiau Jūsų paraišką galėtume perduoti į JAV programos rengėjui (sponsoriui), kad anksčiau gautumėte vizą ir galėtumėte rengtis kelionei į JAV. Pagrindiniams pasirengimo programai veiksmams reikia nemažai laiko. Vietų skaičius WT programoje yra griežtai limituotas. Dėl didelio WT programos populiarumo) sponsoriai jau sausio mėnesį numato iš esmės baigti paraiškų priėmimą WT-Self programos variantui. Tad jeigu Jūs ilgai rinksitės darbą JAV ir / arba delsite su pilno paraiškos komplekto (įskaitant mokesčius) pateikimu – RIZIKUOSITE, kad Jums gali nebebūti vietos programoje (bent WT-Self variante) ateinančiai vasarai!!

Kaip gauti darbo pasiūlymą programai JAV?
Galite siekti gauti darbo pasiūlymą savarankiška korespondencija / kontaktavimu su JAV firmomis-darbovietėmis. Verta bandyti gauti darbo pasiūlymą savarankiškai nuo rudens iki sausio mėn. Mūsų Centras užsiregistravusiems teikia ženklią pagalbą ir konsultacijas. Teikiame (mūsų Klientų sektoriuje internete) biografijos / resume pavyzdžius, korespondencijos į JAV pavyzdžius, sąrašus su kontaktais labai daug JAV firmų-darboviečių, kurios ankstesniais metais priimdavo WT programos dalyvius. Atsakome į klausimus, kylančius susirašinėjant, gavus darbo pasiūlymą/us, kt. Verta pasikalbėti su jau dalyvavusias WT programoje – gal galėtų Jums parekomenduoti JAV firmą-darbovietę, kurioje dirbo, gal galėtų tai firmai parekomenduoti Jus kaip vertą dėmesio pretendentę/ą darbui ten. Gauti darbo pasiūlymą iš JAV firmos (bent iš tų, kurios ankstesniais metais priimdavo WT programos dalyvius) gan nesunku. Gali pakakti gerai save pristatyti (biografija, motyvaciniu laiškeliu) kontaktuojant tik elektroniniu paštu ir / ar Facebook. Gali būti reikalingas trumpas pokalbis (paprastai – online, su video-kamera) anglų kalba.
Savarankiška korespondencija / kontaktavimu gavusieji darbo pasiūlymą, tinkamą WT programos kriterijų atžvilgiu, tampa „WT-Self” („Self Placement“ / „Self Arranged“) programos varianto pretendentais.
      Jei neturite / nenorite skirti daugiau laiko savarankiškam kontaktavimui su JAV firmomis ir / arba jeigu Jums per kelis mėnesius (iki sausio pradžios) nepasiseks savarankiškai gauti darbo pasiūlymo, pas mus būna daug atrankų į mūsų partnerių JAV darbo pasiūlymus WT-Premium programos variantui (kiek didesnis programos mokestis, darbo pasiūlymas įeina į programos / paslaugų paketą). Pavyzdžiai, kokių JAV firmų „WT-Premium” darbo pasiūlymų galima tikėtis iš mūsų partnerių JAV -
http://lwc-wt.lt/wtusa/jobs/ . Pirmosios „WT-Premium” atrankos prasideda jau nuo spalio - lapkričio. „WT-Premium” atrankos paprastai baigiamos kovo mėnesį. Kadangi kitų šalių studentai paprastai anksčiau (nei Lietuvos studentai) pradeda pretenduoti WT-Premium” atrankose, laisvų WT-Premium” darbo pasiūlymų skaičius palaipsniui mažėja, itin greitai mažėja per vasario – kovo mėnesius. Tad jeigu ilgokai nesiseks savarankiškai gauti darbo pasiūlymo, verta domėtis mūsų Centro skelbiamomis „WT-Premium” atrankomis ir nedelsti pretenduoti, kol dar yra WT-Premium darbo pasiūlymų, atrankų. 

Ar galiu dalyvauti – dirbti toje pat JAV firmoje kartu su draugu/e?
Taip. Jei ieškote darbo JAV patys, rašykite JAV firmoms-darbovietėms kartu ir  paminėkite, kad esate draugai. Jei pretenduosite „WT-Premium“ programos variante, registruodamasi/s atrankai pasitikslinkite mūsų Centre, kiek maždaug studentų ta firma planuoja priimti. Nemažai firmų priima bent po keliolika – keliasdešimt ar net daugiau studentų. Jei pretenduojate „WT-Premium“ atrankai InterExchange sistemoje - "internetinėje darbų mugėje" - GARANTUOTA, kad 2 - 3 draugai gali gauti darbo pasiūlymus į tą pačią firmą.   

Kada reikia mokėti mokesčius programai?
Registruojantis mūsų Centre į WT programą prašome sumokėti tik mažą pirmąją programos mokesčio dalį – tik 20 EUR. Registruojantis "WT-Premium" atrankai, paprastai prašome sumokėti ir registracijos "WT-Premium" atrankai įmoką (paprastai - 200 EUR, gali būti kiek didesnė ar mažesnė, priklauso nuo sponsoriaus). Likusią programos mokesčio dalį ir SEVIS mokestį prašome sumokėti netrukus po to, kai gautas WT programai tinkamas darbo pasiūlymas. 

Kiek laiko galėčiau dirbti JAV su „Work and Travel USA“ programa?
Programos dalyvio statusas leidžia dirbti JAV (sponsoriaus aprobuotoje/ose darbovietėje/ėse) ne ilgiau kaip 4 mėnesius, po to – dar iki 30 dienų keliauti JAV. Turite planuoti pagal Jums galimas vasaros atostogoms ribas universitete / kolegijoje. Maksimalias ribas programos trukmei (anksčiausią pradžios datą ir vėliausią pabaigos datą legaliam įdarbinimui JAV) kiekvienos šalies (kurioje studijuojama) dalyviams apibrėžia ir kasmet (paprastai lapkričio – sausio mėn.) tikslina - tvirtina JAV Valstybės departamentas bei JAV ambasada konkrečioje šalyje (Lietuvoje ir kitose šalyse). Studijuojantiems Lietuvoje daugelį pastarųjų metų būdavo nustatomos tokios ribinės datos (legalaus įdarbinimo JAV pradžiai ir pabaigai): anksčiausia – gegužės pradžioje; vėliausia – rugsėjo 15 d.

Kas yra programos sponsorius?
Programos sponsorius - tai JAV organizacija, rengianti programą JAV teritorijoje pagal JAV Valstybės Departamento oficialius įgaliojimus bei nurodymus. Sponsorius programos JAV laikotarpiu yra atsakingas už savo priimtus į programą dalyvius, teikia dalyviams konsultacijas visais aktualiais darbo ir buvimo JAV klausimais darbo valandomis telefonu (paprastai – nemokamu) arba elektroniniu paštu, pagalbą ekstra atvejais nemokamu telefonu – 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

Kokio darbo JAV galima tikėtis WT programoje?
Daug įvairių darbų tinka WT programai. Tačiau programos sponsorius privalo iš anksto patikrinti darbo pasiūlymo ir jį pateikusios JAV firmos-darbovietės tinkamumą WT programos kriterijų atžvilgiu. Yra tam tikrų apribojimų, kokie darbai laikomi netinkamais WT programos dalyviams. Bendrus apribojimus nustato JAV Valstybės departamentas. Pastaraisiais metais
WT programai laikomi tinkamais tik darbai, kurie yra SEZONINIO pobūdžio. Tad savarankiškai vertėtų daugiau kontaktuoti su firmomis kurortinėse JAV vietovėse (prie vandenyno, prie ežerų, kalnuose, kt.), nevertėtų ieškotis darbo WT programai dideliuose miestuose. Kai kurie programos sponsorių kriterijai WT darbo pasiūlymams ir JAV firmoms-darbovietėms kartais šiek tiek skiriasi. Pasitaiko, kad vienas kitas sponsorius nesutinka aprobuoti savo WT programai kažkurių darbų ir / ar firmų-darboviečių, bet kitas sponsorius kai kurias iš tų firmų dar gali laikyti (bent su papildomomis išlygomis, sąlygomis) tinkamomis savo WT programai. Mūsų Centras bendradarbiauja su keliais sponsoriais JAV, tad turime daugiau variacijų – galimybių (bendrųjų JAV Valstybės Departamento nustatytų kriterijų ribose) darbų ir firmų aprobavimui WT programai. Detalesnę informaciją apie kriterijus WT darbams ir firmoms verta perskaityti mūsų Klientų sektoriuje internete prieš imantis savarankiškos darbo paieškos.

Kaip yra su apgyvendinimu JAV?
Dažnai gyvenamąją vietą studentams suteikia priimanti JAV firma-darbovietė, ypač - WT-Premium darbo pasiūlymuose. Kartais darbdavys rekomenduoja, į kurį / kuriuos iš netoli – nelabai toli esančių namų savininkų galima iš anksto kreiptis dėl apgyvendinimo. Pastaraisiais metais JAV Valstybės Departamentas vis labiau reikalauja, kad WT programos sponsoriai atidžiai vertintų ir apgyvendinimo galimybes bei sąlygas dalyviams. Siekiant išvengti galimų problemų dalyviams su apgyvendinimu (kad nepavyks rasti apgyvendinimo „įkandamomis“ kainomis arba / ir kad netektų gyventi prastomis sąlygomis) sponsoriai kai kurioms vietovėms (įskaitant ir kurortines - populiarias bei brangesnes) kelia būtiną sąlygą, kad firma-darbovietė gali būti aprobuota WT programai tik tuo atveju, jei firma parūpina apgyvendinimą dalyviams visai programos trukmei. Todėl aktualu prieš pradedant darbo JAV paiešką perskaityti informaciją mūsų Klientų sektoriuje ir dėl kriterijų JAV vietovėms (įskaitant – ir apgyvendinimo aspektais). Todėl verta labiau domėtis darbo pasiūlymais iš tų JAV firmų, kurios parūpina apgyvendinimą visai programos trukmei. Kontaktuodami su Jums teigiamai / beveik teigiamai atsakiusiomis JAV firmomis-darbovietėmis, klauskite ar (ne)suteikiamas apgyvendinimas. Jeigu tai vietovei (kur Jūs norite dirbti) sponsorius nekelia būtinos sąlygos (dėl darbo pasiūlymo aprobavimo WT programai), kad firma-darbovietė parūpintų apgyvendinimą: galite savarankiškai (naudojantis interneto resursais, konsultuojantis su priimančia firma – darbdaviu, su mūsų Centru) susirasti ir susitarti dėl apgyvendinimo gerokai iš anksto (tai rekomenduotina bet kuriuo atveju, o ypač – atvykstantiems vėliau birželį, kai daug apgyvendinimo vietų jau gali būti užimta / užsisakyta iš anksto); jei iš anksto negaunate / nerandate optimalios vietos nakvynei netoli darbovietės {bet jei pagal skelbimus internete (šiais ir / ar ankstesniais metais) matote, kad Jūsų atvykimo datai dar gali būti laisvų vietų (kur galėsite atvykę nueiti, apžiūrėti ir tartis), iš anksto užsisakykite nakvynę bent kelioms pirmosioms dienoms (jaunimo nakvynės namuose – hostel‘yje ar nebrangiame motelyje), o netrukus po atvykimo (peržiūrėjus ir šviežius skelbimus vietinėje spaudoje, internete ar darbdavio / bendradarbių patarimais) nedelsiant tarkitės dėl apgyvendinimo visai programos trukmei. Verta kooperuotis su draugais, kitais programos dalyviais – kartu tartis dėl buto ar namuko nuomos vasaros sezonui (iškart sutarti dėl daugiau vietų gali būti paranku ir butų / namų savininkams, ir studentams - kaina studentui/ei gali būti mažesnė).

Ar galima WT programoje dirbti ir antrą darbą, pakeisti firmą-darbovietę?
Taip. Tačiau programos sponsorius privalo iš anksto patikrinti kito - naujo darbo pasiūlymo ir jį pateikusios JAV firmos-darbovietės tinkamumą WT programos kriterijų atžvilgiu. Jeigu papildomai {laisvu nuo darbo pamainų Jus programai priėmusioje (pagrindinėje) firmoje laiku} norite dirbti ir antroje firmoje (pvz.: vakarais ar savaitgalio dieną/omis), reikės iš anksto susiderinti su pagrindine firma, kad nenukentėtų darbo grafikai pagrindinėje firmoje. Jeigu ženkliai ankstesne data (nei numatyta Jūsų pasirašytoje darbo pasiūlymo formoje) norėsite nutraukti įdarbinimą pagrindinėje firmoje – privalėsite apie tai iš anksto informuoti sponsorių. 

Kiek maždaug kainuoja maistas ir apgyvendinimas JAV?
Gyvenamosios vietos nuoma WT programos dalyviams dažnai pasitaiko nuo 50 iki 150 JAV dolerių per savaitę (priklauso ir nuo vietovės, ir nuo gyvenančių kambaryje skaičiaus, ir nuo apgyvendinimo sąlygų). Kai kurie savininkai pigiau kambarius išnuomoja be baldų (unfurnished) – pradžiai verta atsivežti miegmaišį, o būtiniausius baldus susirasite / įsigysite palaipsniui. Kai kurios priimančios firmos-darbovietės suteikia nemokamą apgyvendinimą (tokiu atveju valandinis atlyginimas gali būti kiek mažesnis nei darbe be apgyvendinimo, bet tai gali apsimokėti, tad verta pasiskaičiuoti, ypač jei apgyvendinimą toje vietovėje susirasti sudėtinga, tuo labiau – jei sponsorius tai vietovei kelia būtiną sąlygą kad firma-darbovietė parūpintų apgyvendinimą). Išlaidos maistui priklauso nuo įvairių faktorių. Jei darbovietė yra (ir) maitinimo įstaiga, dalyviai (bent darbo dienomis) gali gauti maisto su nuolaida. Pasitaiko kad maitinimas įskaitytas į apgyvendinimo kainą (paprastai tai apsimoka). Kartais firma-darbovietė duoda darbuotojams nemokamą ar su nuolaida maitinimą (pvz.: kartą per pamainą). Verta (galima sutaupyti) perkantis maistą didesniuose prekybos centruose ir gaminantis kartu keliems. Keliasdešimt dolerių per savaitę maistui (bent taupesniems, patiems / pačioms gaminantis  ir / ar pratusioms mažiau valgyti merginoms) paprastai gali pakakti, bet reikėtų kiekvienu atveju iš anksto vertinti aukščiau paminėtus ir kitus faktorius (kokias sąlygas siūlo firma-darbovietė, ar toli nuo darbo ir gyvenamos vietos yra didesni prekybos centrai, kt.).

Kas yra DS-2019 forma?
DS-2019 forma – tipinė JAV Valstybės Departamento forma „Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status“, kurią (su priimamo programai asmens duomenimis) nustatyta tvarka parengia programos sponsorius. DS-2019 forma suteikia teisę (JAV ambasados) nustatyta tvarka kreiptis dėl J-1 vizos atvykimui į JAV ir suteikia teisę dalyviui/ei legaliai dirbti JAV
(sponsoriaus aprobuotoje firmoje) laikotarpį, nurodytą formoje.  Nuo 2023 m. rudens sponsoriai planuoja generuoti ir pasirašyti DS-2019 formas elektronine versija. Bet į JAV ambasadą reikės vežtis / pateikti atspausdintą DS-2019 formą,. Gavus J-1 vizą, atspausdintą DS-2019 formą su JAV Konsulo parašu reikės turėti su savimi vykstant į JAV. 

Kas yra SEVIS, SEVIS mokestis, SEVIS ID?
SEVIS - JAV valstybinė informacinė sistema (Student and Exchange Visitor Information System), kurioje duomenis pildo ir / ar tikslina sponsorius {taip suteikdamas priimtam į savo WT programą asmeniui teisę pretenduoti J-1 vizos ir (gavus J-1 vizą) dalyvauti programoje, vėliau – užbaigdamas / nutraukdamas programos dalyvio/ės statusą}. Pretenduojantys JAV “J” (Exchange Vistor) ir “F” (studento) vizų privalo iš anksto sumokėti JAV valstybei SEVIS mokestį. Gerai, kad WT programos pretendentams SEVIS mokestis yra tik 35 JAV doleriai (USD), taigi su ženklia nuolaida (be nuolaidos SEVIS mokestis yra daugiau kaip 200 USD). Kai WT programos sponsorius sumoka SEVIS mokestį ir suveda asmens duomenis į SEVIS, sistema asmeniui priskiria unikalų kodą – SEVIS ID, kuris matomas DS-2019 formoje. SEVIS ID asmuo turi turėti prieš pretenduodamas „J-1“ vizos – pildydamas vizos paraiškos (DS-160) formą.

Kada reikės kreiptis JAV vizos - eiti į ambasadą?
Rengtis dokumentus (įskaitant DS-160 formą), reikiamus JAV ambasadai pakviesime Jus tada, kai sponsorius Jums parengs ir leis naudoti (atspausdinti, išsisaugoti) DS-2019 formą.
Vykstant pokalbiui į JAV ambasadą / pretenduojant dėl „J-1“ tipo vizos, būtina pateikti ir DS-2019 formą (atspausdintą JAV originalą, su sponsoriaus atsakingo/s darbuotojo/s parašu). Tarp dokumentų, būtinų pateikti JAV ambasadoje - ir pažyma iš universiteto / kolegijos apie visų iki tol atsiskaitytų studijų semestrų pažymius, vertinimus. JAV ambasadoje Vilniuje paprastai būtina parodyti praeito rudens semestro (žiemos sesijos) rezultatus (išimtis galima tik jei rudens semestras buvo praleistas dėl akademinių atostogų ar kitos svarbios priežasties). Tad didesnis srautas pokalbiams JAV ambasadoje Vilniuje prasideda nuo vasario mėnesio (kai dauguma studentų jau gali gauti pažymą iš universiteto / kolegijos ir apie praeito rudens semestro rezultatus). Paskutiniai pokalbiai JAV ambasadoje dėl WT vizos būna birželio mėnesį - vėliau birželį ar liepos pradžioje pradedantiems programą. Balandžio – gegužės mėnesiais būna pats „pikas“ pokalbiams JAV ambasadoje. „Piko“ metu gali tekti ilgiau palaukti laisvos vietos / dienos pokalbiui JAV ambasadoje. Tad ir dėl to (siekiant anksčiau gauti vizą ir anksčiau rengtis kelionei – pirkti bilietus, kt.) verta stengtis įmanomai anksčiau gauti darbo pasiūlymą, pateikti mūsų Centrui pilną paraiškos komplektą ir sumokėti programos bei SEVIS mokesčius. Pastaba: kadangi JAV ambasadoje Vilniuje paprastai būtina parodyti praeito rudens semestro (žiemos sesijos) rezultatus, verta pasistengti išlaikyti žiemos sesiją gerais pažymiais ir (ar bent) be skolų - taip savo šansus gauti vizą WT programai priartintumėte prie 100 proc.

Kokia tikimybė gauti JAV vizą programai?
JAV ambasada Lietuvoje labai palankiai vertina galimybes studentams dalyvauti
"Work Travel USA" programoje, studentai Lietuvoje vizas gaudavo 100% / beveik 100%.

Ar galiu prasitęsti J-1 vizą JAV?
„Work and Travel USA“ programai maksimali J-1 vizos trukmė yra 4 mėnesiai, be to, trukmė privalo neviršyti maksimalių ribų WT programos datoms, kurias JAV Valstybės Departamentas nustato studijų šaliai. Negalima gauti / pratęsti J-1 vizos WT programai ilgiau. Svarbu po WT programos grįžti laiku (ne vėliau kaip per 30 dienų po programos pabaigos datos DS-2019 formoje / SEVIS sistemoje). JAV ambasada kasmet rudenį renka ir tikrina duomenis apie pavėlavusius grįžti po WT programos. Pavėlavusieji grįžti
rizikuoja ateityje negauti kitos JAV vizos, tokia rizika galima ir pavėlavusiųjų artimiesiems.

Ar programos dalyviams reikia draudimo, papildomo draudimo?
Draudimas (medicininių išlaidų ir repatriacijos) yra privalomas visiems programos dalyviams visai buvimo JAV trukmei, ne mažesnei draudimo sumai nei nurodyta JAV Valstybės Departamento.
Sponsorius parūpina dalyviams draudimą numatomam programos (galimo įdarbinimo JAV) laikotarpiui. Į programos mokestį paprastai įtraukiamas draudimas laikotarpiui iki 4 mėnesių. Kai kurie sponsoriai į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių. Jei numatoma programos trukmė viršys laikotarpį, kuriam draudimas įtrauktas į programos mokestį, reikia (už priemoką) įsigyti draudimą papildomam laikotarpiui. Tuo atveju, jei sponsorius į programos mokestį įtraukia draudimą laikotarpiui iki 3 mėnesių, o dalyvės/io numatomas programos - įdarbinimo JAV laikotarpis (kurį sponsorius įves SEVIS sistemoje ir DS-2019 formoje dalyvei/iui) viršytų 3 mėnesius, draudimo priemoką (pusei mėnesio ar mėnesiui) reikia sumokėti kartu su programos mokesčiu (visam maksimaliai numatomam ir galimam įdarbinimo JAV laikotarpiui draudimas turi būti užsakomas per programos sponsorių). Papildomam keliavimo (nebe įdarbinimo) laikotarpiui draudimą galima būtų įsigyti per mūsų Centrą (ne per sponsorių), šios draudimo priemokos tarifai graduojami kas kelios dienos. Keliavimo laikotarpiui draudimą iš mūsų Centro galima įsigyti kiek vėliau nei mokamas visas programos mokestis (jau gavus J-1 vizą, nusipirkus bilietus į JAV ir atgal), bet ne vėliau kaip savaitė prieš išvykstant iš Lietuvos. Būnant JAV, prasitęsti draudimą galima per sponsorių. Sponsoriui JAV reikia sumokėti iš anksto (kol nesibaigė draudimo, įeinančio į programos mokestį, laikotarpis), paprastai - kredito kortele.

 

Atvaizdis
Skambinti
El.paštas